Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Partnerstwo dla transplantacji - spotkanie z nauczycielami - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Partnerstwo dla transplantacji - spotkanie z nauczycielami

Problemy transplantologii oraz życie po przeszczepie – to główne zagadnienia omówione podczas spotkania z nauczycielami w Ostrołęce (18 marca) w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji”

Spotkanie w Ostrołęce

Jedną z przyczyn kryzysu, który dotknął transplantację  jest brak rzetelnej i pełnej informacji na temat tej formy leczenia – mówił podczas spotkania z nauczycielami prof. Paweł Nyckowski koordynator programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”. Szkolenie dla pedagogów w Ostrołęce (18 marca) zostało zorganizowane z inicjatywy koordynatora programu, wojewody mazowieckiego i mazowieckiego kuratora oświaty. Podobne spotkania dla nauczycieli, prowadzone w ramach programu, będą odbywały się w poszczególnych regionach Mazowsza w tym i następnym roku szkolnym.
 

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach, skierowanym do wielu odbiorców. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali), przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej – zwłaszcza organy założycielskie szpitali, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół. Program  został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009 roku. W czerwcu 2010 roku przystąpiło do niego województwo mazowieckie poprzez podpisanie listu intencyjnego pod auspicjami wojewody mazowieckiego.

Podstawowym celem programu jest uzyskanie społecznego zrozumienia dla dawstwa narządów m.in. poprzez dotarcie do środowiska szkolnego, przekazanie fachowej wiedzy w tym zakresie nauczycielom, a za ich pośrednictwem uczniom.

 

Szacuje się, że na świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc się doczekać przeszczepów, podczas gdy co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. W województwie mazowieckim w 2009 r. pobrano narządy od czterdziestu trzech dawców zmarłych i pięciu żywych. Wskaźnik wyniósł 9 osób na 1 mln mieszkańców.

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwi powrót do zdrowia około 1-1,5 tys. osób w Polsce w skali roku. Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątroby mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.

Metryczka

18.03.2011
Data publikacji 19.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry