Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt - Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt - Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W roku szkolnym 2010/2011 w 100 szkołach w Polsce, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa pilotaż nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

„… bo kiedy śmieje się dziecko
śmieje się cały świat”
(J. Korczak)


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 w 100 szkołach w Polsce, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa pilotaż nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W naszym województwie pilotażem objęte zostały następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, 05-119 Legionowo ul. Kościelna 63, gmina Wieliszew
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie, 02-820 Piastów, ul. Brandta 22
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, 26-670 Pionki, ul. Kochanowskiego 14
4. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach, 08-480 Maciejowice, ul. ks. Grzegorza Piramowicza 1A
5. Gimnazjum nr 11, 02-732 Warszawa ul. Podbipięty 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego, 03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4
7. Publiczna Szkoła Podstawowa, 07-300 Ostrów Mazowiecka Stare Lubiejewo, ul. Szkolna 15
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach, 08-331 Sabnie ul. Słoneczna 1
9. Publiczne Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu, 26-600 Radom ul. Wierzbicka 81/83
10. Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, 04-309 Warszawa ul. Boremlowska 6/12

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w szkole zespołowo analizują jego specjale potrzeby edukacyjne, by zaplanować i zorganizować dla danego ucznia jak najlepsze wsparcie. Spotkania odbywają się z udziałem rodziców ucznia, którzy współpracują ze szkołą w projektowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej bądź edukacyjno-terapeutycznej swojego dziecka.
Pilotaż monitorują w każdym województwie liderzy – eksperci, którzy pozostają w stałym kontakcie ze szkołami uczestniczącymi w pilotażu i udzielają im potrzebnej pomocy.
W naszym województwie rolę tę pełni Małgorzata Marszałek.

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki do wdrażania przyjętych rozwiązań, niezależnie od wskazanego w przepisach prawa terminu obowiązywania nowych regulacji.

Indywidualne podejście do ucznia to wspólna satysfakcja dziecka, które uzyskuje lepsze efekty edukacyjne, nauczyciela z udziałem, którego są one osiągane i rodzica, który w tym procesie uczestniczy.

Metryczka

24.02.2011
Data publikacji 24.02.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry