Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie przestrzegania przez szkoły praw dziecka - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie przestrzegania przez szkoły praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak, w związku z pojawiającymi się coraz częściej sygnałami o naruszaniu przez szkoły praw dziecka wynikających z ochrony jego danych osobowych, przypomina szkołom i placówkom oświatowym o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów...

Warszawa, dn. 15 lutego 2011 r.WKS.5534.38.2011.MD


Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
/wszyscy/uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak, w związku z pojawiającymi się coraz częściej sygnałami o naruszaniu przez szkoły praw dziecka wynikających z ochrony jego danych osobowych, przypomina szkołom i placówkom oświatowym o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ochronie danych osobowych, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r.

Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych dzieci uczęszczających do szkół, powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
 
 

Metryczka

15.02.2011
Data publikacji 15.02.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry