Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

Konkurs dla gimnazjów.Termin zgłoszenia: do 15 lutego 2011r.

W konkursie uczestniczyć będzie 60 gimnazjów publicznych i niepublicznych, o zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Każda placówka wybiera jednego nauczyciela-koordynatora projektów uczniowskich.


Do zadań nauczyciela-koordynatora należy:
1) udział w nieodpłatnym szkoleniu na temat metody projektu i polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej,
2) zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i celami projektu,
3) przeprowadzenie projektu edukacyjnego zgodnie z celami konkursu,
4) wywieszenie w placówce materiałów informacyjnych na temat Prezydencji (otrzymanych od organizatorów),
5) utrzymywanie kontaktu z organizatorami.

Nauczyciel-koordynator projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł. brutto, catering w czasie szkolenia oraz materiały dotyczące polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i materiały na temat metody projektu.

Termin zgłoszenia: do 15 lutego 2011 na załączonym formularzu.Cele ogólne projektu

1. Podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematów związanych z polskim członkostwem w Unii Europejskiej w kontekście polskiej Prezydencji.
2 Podniesienie poziomu wiedzy członków społeczności lokalnych na temat znaczenia Unii Europejskiej i polskiej Prezydencji.
3. Zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do aktywności społecznej na rzecz zrozumienia idei Unii Europejskiej i priorytetów polskiej Prezydencji przy zastosowaniu różnych metod.
4. Przedstawienie korzyści, jakie płynąć będą z polskiej Prezydencji dla Polski i Polaków.
5. Poprawa jakości i skuteczności polityki edukacyjnej opartej na faktach.
6. Zaktywizowanie Polaków wokół tematu Prezydencji.


Metryczka

14.02.2011
Data publikacji 14.02.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry