Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenia dla dyrektorów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla dyrektorów

Nabór dyrektorów do IV i V cyklu szkoleń w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II'.

Warszawa, 11.02.2011 r.


Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, gimnazjów, techników, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
bibliotek pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli


 
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKOW-WNP/MS-5081-8/11 z dnia 8 lutego 2011 r. i planowanym rozpoczęciem kolejnych dwóch edycji szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej (rozpoczęcie IV cyklu szkoleniowego w dniu 9 marca br. i V cyklu szkoleniowego w dniu 22 marca br.) realizowanych w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów techników, bibliotek pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w IV cyklu szkolenia oraz dyrektorów przedszkoli, gimnazjów i poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w V cyklu szkolenia.

Udział w projekcie będzie polegał na:

1/ uczestniczeniu w szkoleniu, zgodnie z przesłanym w późniejszym terminie harmonogramem,
2/ wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem,
3/ współpracy z zespołem przeprowadzającym ewaluację całościową w kierowanej przez dyrektora szkole lub placówce.

Udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i łączy się z podjęciem przez kandydata zobowiązań związanych z realizacją projektu. Zasadnym jest, aby dyrektorzy zgłaszający się do udziału w szkoleniach mieli zgodę organu prowadzącego na udział w programie.

Dyrektorzy chętni do udziału w w/w projekcie proszeni są o złożenie listu motywacyjnego, w którym zadeklarują wolę udziału w proponowanych działaniach oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją szkoleń, a także podanie danych zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Imię i nazwisko

Dokładna nazwa szkoły/placówki wraz z adresem

Staż pracy, w tym na stanowisku dyrektora                  

 

Numer telefonu

 

 Adres e-mail

 

 Uwagi

 

 

 

 

 

 Poza wyżej wymienionymi, nie jest wymagane złożenie żadnych dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: epz@kuratorium.waw.pl do dnia 16 lutego 2011 r.

 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik
 

Metryczka

11.02.2011
Data publikacji 11.02.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry