Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Raport PISA na temat przemian w edukacji na świecie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport PISA na temat przemian w edukacji na świecie

Podczas międzynarodowego seminarium, które odbyło się w Warszawie (10 lutego) oficjalnie zaprezentowano wyniki raportu PISA, opisującego kierunki w edukacji na świecie. OECD podjęła decyzję o prezentacji badań PISA 2009 w Polsce ze względu na bardzo dobre wyniki, osiągnięte w tych badaniach przez polskich gimnazjalistów.

Podczas międzynarodowego seminarium, które odbyło się w Warszawie (10 lutego) oficjalnie zaprezentowano wyniki raportu PISA, opisującego kierunki w edukacji na świecie. OECD podjęła decyzję o prezentacji badań PISA 2009 w Polsce ze względu na bardzo dobre wyniki, osiągnięte w tych badaniach przez polskich gimnazjalistów.

We wszystkich dziedzinach badań PISA Polska zajmuje obecnie miejsce w pierwszej jedenastce krajów UE (5. miejsce w czytaniu, 7. miejsce w naukach przyrodniczych i 11. miejsce w matematyce). Nasi uczniowie zdobyli w PISA 2009 średnio 500 punktów, czyli o 6 punktów więcej niż wynosi średnia dla krajów OECD. Jest to piąty wynik wśród krajów UE, dziewiąty w państwach OECD i dwunasty wśród wszystkich krajów objętych badaniem.

Program Międzynarodowej Oceny Uczniów (Programme for International Student Assessment - PISA) pokazujący jak zmieniają się umiejętności 15-latków w kilkudziesięciu krajach świata, to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych programów badawczych w zakresie edukacji. Jest realizowany w ponad 60 państwach całego świata. Program koordynowany przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) bada to, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, do wymagań rynku pracy oraz do powodzenia w dorosłym życiu. Dotyczy wiedzy, umiejętności i postaw 15-letnich uczniów w zakresie szeroko rozumianego czytania, matematyki i nauk przyrodniczych - traktowanych nie jako przedmioty szkolne, ale jako dziedziny przydatne wszystkim do życia w nowoczesnym społeczeństwie i poruszania się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

W seminarium wzięli udział m.in. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, przedstawiciele OECD oraz instytucji oświatowych i naukowych.

Więcej informacji na temat seminarium i wyników raportu PISA na stronie MEN.

Metryczka

11.02.2011
Data publikacji 11.02.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry