Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie zagrożeń w szkole - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie zagrożeń w szkole

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły, związanej z realizacją programu profilaktyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej monitorowania zagrożeń w szkole.

Kuratorium Oświaty
        w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
Warszawa, 27 stycznia 2011 r.  
 
 
 Dyrektorzy szkół
województwa mazowieckiego
 
 
            Szanowni Państwo,
 
skala zagrożenia niedostosowaniem społecznym i przestępczością nieletnich corocznie się zwiększa. Niepokojące doniesienia dotyczące zażywania przez młodych ludzi „dopalaczy” poważnie niepokoją i skłaniają do podejmowania skutecznych działań.
 
W związku z powyższym, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, związanej z realizacją programu profilaktyki zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Na podstawie wniosków płynących z ankiet będzie możliwe rozpoznanie problemów dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach województwa mazowieckiego i sposobów ich rozwiązywania.
 
Opracowane wyniki ankiety, zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium w celu ich wykorzystania w pracy szkół. Ponadto dzięki analizie wyników Kuratorium Oświaty w Warszawie będzie mogło zaplanować działania wspomagające pracę nauczycieli i wychowawców.
 
Pragnę zwrócić uwagę, aby w przypadku zespołu szkół, ankietę wypełnić osobno dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu, w której uczą się dzieci i młodzież.
Ze względu na wagę problemu ankietę należy rzetelnie wypełnić i niezwłocznie wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2011 r.
Przypominam, że odpowiedzialność za realizację programu profilaktyki na terenie szkoły, a więc i wypełnienie ankiety spoczywa na dyrektorze szkoły.
 
Ankieta do wypełnienia znajduje się pod adresem:
http://www.kuratorium.waw.pl/bazako/ankieta/?hash=1296037365489
                                                                                                             
 
Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska

Metryczka

27.01.2011
Data publikacji 27.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry