Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Grypa - zalecenia dla szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Grypa - zalecenia dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek nauczania i wychowania z prośbą o upowszechnienie informacji na temat niezbędnych działań profilaktycznych, zapobiegających grypie A/H1N1 i infekcjom grypopodobnym. W związku z możliwością wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, Główny Inspektor Sanitarny podjął, wzorem ubiegłego roku, monitoring frekwencji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek nauczania i wychowania z prośbą o upowszechnienie informacji na temat niezbędnych działań profilaktycznych, zapobiegających grypie A/H1N1 i infekcjom grypopodobnym, zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz o współpracę w tym zakresie z właściwymi Powiatowymi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym listem MEN oraz listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Metryczka

26.01.2011
Data publikacji 26.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry