Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitoring frekwencji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach województwa mazowiekiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring frekwencji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach województwa mazowiekiego

W związku z możliwością wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, Główny Inspektor Sanitarny podjął, wzorem ubiegłego roku, monitoring frekwencji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju.

Warszawa, 17 stycznia 2011 r.
 
 
 
 
 
 
KO.WKS.KA.075-06/11
 
 
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
 
 
 
dotyczy: monitoringu frekwencji dzieci i młodzieży w  przedszkolach i szkołach  województwa mazowieckiego
 
 
W związku z możliwością wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, Główny Inspektor Sanitarny podjął, wzorem ubiegłego roku,  monitoring frekwencji dzieci i młodzieży w  przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju.
Zgodnie z założeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, powyższy monitoring polega na zgłaszaniu przez dyrektorów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli, do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, informacji o frekwencji dzieci i młodzieży, raz w tygodniu według stanu na godzinę 13.00 każdego czwartku.
Do dokonania zgłoszeń zobowiązani są dyrektorzy tylko tych placówek,
w których liczba uczniów nieobecnych jest większa niż:
  • 20% w szkołach
  • 40% w przedszkolach.
W związku z powyższym, proszę o przesyłanie drogą elektroniczną raportów do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej do godziny 14.00 w każdy czwartek tygodnia, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, pod wskazane adresy e–mailowe, zamieszczone w materiale informacyjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, który został przesłany Państwu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Wskazanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego terminem uruchomienia monitoringu jest data pierwszego meldunku, który ma dotyczyć frekwencji wg stanu na godz. 13.00 w czwartek 20 stycznia 2011 r.


 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik
 
 
 
 Załączniki:
  1. Pismo z dnia 14 stycznia 2011 r., znak: HDM/6322/00001/2011.
  2. Tabela dotycząca frekwencji w placówkach.
  3. Dane teleadresowe Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa mazowieckiego.

Metryczka

17.01.2011
Data publikacji 17.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry