Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

V edycja badań PISA - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

V edycja badań PISA

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzenia badania próbnego w ramach przygotowania do udziału w Międzynarodowym Programie Oceny Uczniów - PISA


                                                                                             
Warszawa,14 stycznia 2011r.

KO.KOG.SZ.071- 01/11

                                                                                          Dyrektorzy gimnazjów

                                                                                         i szkół ponadgimnazjalnych

                                                                                         województwa mazowieckiego  

 

 

dotyczy: V edycji badań PISA

Szanowni Państwo,

Polska przygotowuje się do udziału w V edycji Międzynarodowego Programu Oceny Uczniów znanego jako program PISA (Programme for International Student Assessment). Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w ramach tej edycji rozpocznie się w marcu 2011r. od badania próbnego w ponad 100 wylosowanych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z województw mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Udział uczniów w badaniu PISA jest dobrowolny.

Badanie w Polsce będzie prowadził Instytut Filozofii i Socjologii PAN na zlecenie MEN. Informacje o programie PISA znajdują się na stronie internetowej MEN i stronie Instytutu www.ifispan.waw.pl   oraz OECD www.pisa.oecd.org  . Dodatkowych informacji może udzielić Pani Anna Gumbrycht IFiSPAN (tel. 22 82- 69 - 617) oraz Pan Stanisław Drzażdżewski - radca generalny w MEN ( Tel. 22 34 -74 - 251).

Zachęcam Państwa do współpracy przy realizacji ww. badań.

 

                                                                                        Z poważaniem

                                                                       z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                              /-/

                                                                                  Katarzyna Góralska

                                                                       Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

17.01.2011
Data publikacji 17.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Szmytkowska
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry