Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem „Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich”, którego celem jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka i jego edukację m.in. poprzez utrudnienie komunikacji w środowisku szkolnym.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2011 r.
KO.WKS- WA.075-2 /11
 
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, iż Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem „Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich”, którego celem jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka i jego edukację m.in. poprzez utrudnienie komunikacji w środowisku szkolnym.
 
Program ten stanowi kontynuację programów KRUS przeprowadzonych w latach 2008 oraz 2010 i będzie realizowany z udziałem Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, przy znacznym wsparciu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Swoim zasięgiem obejmie on wszystkie dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich oraz te dzieci z klas starszych, które zostaną wskazane przez nauczycieli bądź rodziców.
 
Realizacja badań przesiewowych słuchu na terenie woj. mazowieckiego zaplanowana jest w okresie od marca do czerwca 2011 r. W wyznaczonych terminach (uzgodnionych z dyrekcjami placówek) na terenie szkół przebywać będą osoby wykonujące badania słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie pisemną zgodę. Audiometryczne badania przesiewowe słuchu są nieinwazyjne, dobrowolne oraz bezpłatne.
 
Z uwagi na bardzo krótki czas realizacji programu zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie informuję, iż szczegółowe informacje o programie zamieszczone zostaną po 17 stycznia 2011 r. na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” www.sponin.org.pl oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl.
 
 
Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik

Metryczka

14.01.2011
Data publikacji 14.01.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry