Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery

Rusza projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim poprzez podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 18 listopada 2010 roku.

Rusza projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim poprzez podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 18 listopada 2010 roku.
 
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery to sieć instytucji wspierających rozwój uczniów budowana w oparciu o Wydziały Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy z wiodącymi uczelniami wyższymi, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Kuratorium Oświaty w Warszawie, jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Przez trzy lata trwania projektu przewidziano bezpośrednie wsparcie dla:
  • 35 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego (ok. 3600 uczniów),
  • 1400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych z Mazowsza,
  • 455 mazowieckich nauczycieli.
Mazowieckie Centra Talentu i Kariery są projektem systemowym Województwa Mazowieckiego współfinansowanym za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej na stronie www.centratalentu.pl.


 

Metryczka

18.11.2010
Data publikacji 18.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry