Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Prośba do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o oddelegowanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi przedszkola i szkoły do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
                                                                                                                                                                   Warszawa, 2010-11-10
KO. KOG.OP.003- 03/10

                                      Państwo
                                      Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
                                       województwa mazowieckiego


dotyczy: oddelegowanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi przedszkola i szkoły do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty realizuje projekt „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jednym z przewidzianych działań są spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi przedszkola i szkoły, służące przybliżeniu zmian w kształceniu ww. grupy uczniów oraz organizacji, udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uprzejmie proszę o oddelegowanie do udziału w spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (1-2 osoby) i jednocześnie serdecznie zapraszam skierowanych reprezentantów do uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie w godzinach 10.30-13.30.


Zgłoszenia udziału przyjmowane będą w Kuratorium Oświaty odpowiednio pod adresami
e-mail w Warszawie: janusz.ciepielewski@kuratorium.waw.pl
oraz w delegaturach w Ciechanowie: ewa.grabowska@kuratorium.waw.pl,
                                      w Ostrołęce: iwona.dabrowska@kuratorium.waw.pl,
                                      w Płocku: grazyna.muszynska@kuratorium.waw.pl,
                                      w Radomiu: dorota.skalinska@kuratorium.waw.pl,
                                      w Siedlcach: agata.rogalska@kuratorium.waw.pl .


                                                                           Z poważaniem


                                                                                             Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                           /-/
                                                                                                           Katarzyna Góralska

Metryczka

10.11.2010
Data publikacji 10.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry