Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół

List dotyczy wymogu przestrzegania apolityczności szkoły w trakcie kampanii związanej z wyborami do samorządu terytorialnego.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

Warszawa,   9   listopada 2010 r.

KO.WKS-KA.075-229/10

Dyrektorzy

szkół i placówek

województwa mazowieckiego

 

            Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem.

Szkoła ma charakter instytucji politycznie neutralnej co nie wyklucza przekazywania uczniom wiedzy o systemach politycznych i zasadach funkcjonowania życia politycznego. Powinno się to jednak odbywać w formach dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego, w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania politycznego.

Proszę Państwa o dopilnowanie przestrzegania wymogu apolityczności szkoły w trakcie kampanii związanej z wyborami do samorządu terytorialnego.

 

Z poważaniem

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                      /-/

        mgr inż. Karol Semik

Metryczka

10.11.2010
Data publikacji 10.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry