Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", uczestnikami spotkania mogą być również osoby, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez dyrektorów szkół. Wytypowani przez dyrektorów nauczyciele mogą bezpośrednio zgłaszać się na spotkania prowadzone przez Liderów zmian. Informacja o miejscach i terminie spotkań znajduje się w załącznikach.

Warszawa, 9 listopada 2010 r.

KO.ZSE.AB.077-2/10


Dyrektorzy
przedszkoli,
szkół podstawowych ogólnodostępnych,
gimnazjów ogólnodostępnych
województwa mazowieckiego

dotyczy: projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”


Szanowni Państwo,


w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi możliwości uczestniczenia nauczycieli w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3) uprzejmie informuję, iż uczestnikami spotkania mogą być również osoby, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez dyrektorów szkół. Wytypowani przez Państwa nauczyciele mogą bezpośrednio zgłaszać się na spotkania prowadzone przez Liderów zmian.
Proszę o umożliwienie nauczycielom udziału w szkoleniach.

Informacja o miejscach i terminie spotkań znajduje się w załącznikach.
                                                                                                                                          Z poważaniem


                                                                                                                          Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                                    Katarzyna GóralskaPliki do pobrania

Metryczka

09.11.2010
Data publikacji 09.11.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kasińska
do góry