Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liderzy zmian - projekt systemowy realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liderzy zmian - projekt systemowy realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z planowanymi zmianami w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszam nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych i integracyjnych na spotkania konsultacyjno – informacyjne, które odbędą się w październiku i listopadzie br.

Warszawa, 5 października 2010 r.
 
 
KO.ZSE.VP.077-2/10
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
ogólnodostępnych i integracyjnych,
 
 
Uprzejmie informuję, że na naszej stronie internetowej pod adresem www.kuratorium.waw.pl/bazako/panelspe został zamieszczony formularz zgłoszeniowy dla uczestników szkolenia w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3).
 
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona do 50 osób. Zgłoszenia nauczycieli są przyjmowane w terminie do 31 października 2010 r. do wyczerpania liczby miejsc.
 
Dziękując Państwu za współpracę, pragnę podkreślić, że umożliwienie nauczycielom udziału w szkoleniach zaowocuje sukcesem we wprowadzaniu zmian w szkole.


Z poważaniem

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Katarzyna Góralska

Metryczka

24.09.2010
Data publikacji 24.09.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry