Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM WYKORZYSTYWANYM SEKSUALNIE - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM WYKORZYSTYWANYM SEKSUALNIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września br. podczas konferencji inaugurującej działanie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie została przedstawiona oferta placówek pomagających dzieciom i ich rodzinom.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że w dniu 16 września br. podczas konferencji inaugurującej działanie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie została przedstawiona oferta placówek pomagających dzieciom i ich rodzinom. Głównym celem utworzenia Warszawskiej Sieci Pomocy jest zintegrowanie działań organizacji i instytucji świadczących pomoc dzieciom i ich rodzinom. Systemowa, profesjonalna pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie wymaga współpracy placówek pomocy psychologicznej ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i wymiarem sprawiedliwości. Dlatego też działania psychologów z placówek Sieci wspierane będą przez współpracujących z nimi lekarzy ginekologów, pediatrów i psychiatrów. Dostępna będzie także pomoc prawna oraz przyjazne pokoje przesłuchań dzieci, które jako pokrzywdzone przestępstwem, muszą uczestniczyć w procedurach karnych.
 
Do tej pory możliwość świadczenia specjalistycznej pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i ich rodzicom była ograniczona. Obecnie, dzięki współpracy Urzędu m.st. Warszawy i Fundacji Dzieci Niczyje, w ramach Warszawskiej Sieci, specjaliści z 20 placówek w mieście będą diagnozować przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci i podejmować niezbędną interwencję. Profesjonaliści przygotowywali się do tej roli już od roku. Teraz w różnych rejonach miasta najmłodsi będą mogli znaleźć odpowiednie wsparcie.
 
Pod adresem www.zlydotyk.pl/wspd oraz w załączniku można znaleźć informacje o placówkach świadczących pomoc. Ulotki z informacjami o nich będą dostępne w Fundacji Dzieci Niczyje, w placówkach Sieci oraz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych na terenie miasta. Ponadto Fundacja Dzieci Niczyje – koordynator kampanii – uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111 – informacje szczegółowe zostały zamieszczone także pod adresem www.116111.pl

Metryczka

22.09.2010
Data publikacji 22.09.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry