Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Blisko 750 tysięcy uczniów na Mazowszu zaczęło nowy rok szkolny. Sygnał do rozpoczęcia nauki, pierwszym dzwonkiem w tym roku, dał Mazowiecki Kurator Oświaty, podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Izabelinie.

Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2010/2011 odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. W towarzystwie zaproszonych gości: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika i przedstawicieli władz samorządowych nowy rok szkolny rozpoczęło 150 pierwszaków.

- Szkoły na Mazowszu są coraz lepiej przystosowane do potrzeb najmłodszych uczniów, sześciolatków, czego najlepszym przykładem jest szkoła podstawowa w Izabelinie – podkreślił Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.
Uczniowie z Izabelina od tego roku będą uczyli się w nowym budynku, w którym szczególnie zadbano o odpowiednie warunki nauki i zabawy, zapewniając bezpieczną przestrzeń dla najmłodszych, z oddzielnymi salami dydaktycznymi i szatniami. Obok oddziałów dla siedmiolatków, w szkole przewidziano oddziały klas pierwszych, do których uczęszczają wyłącznie sześciolatki. Wsparciem dla placówki były otrzymane, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, środki na modernizację szkolnego placu zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
 
Mazowiecki Kurator Oświaty gościł także na rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli (powiat miński). Inauguracja roku szkolnego była połączona z uroczystością „ponownego” otwarcia zagrożonej likwidacją szkoły, dla której od 1 września organem prowadzącym (w miejsce samorządu gminnego) stało się stowarzyszenie skupiające mieszkańców Nowej Pogorzeli i okolic. Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w odniesieniu do tzw. małych szkół, liczących do 70 uczniów.

Metryczka

01.09.2010
Data publikacji 30.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry