Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kompleksowe badanie stanu szkolnictwa zawodowego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe badanie stanu szkolnictwa zawodowego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2010 r., uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów, że od września do grudnia 2010 r. prowadzone będzie kompleksowe badanie stanu szkolnictwa zwodowego.

 
     Warszawa, 19 sierpnia 2010 r.
 
Dyrektorzy
publicznych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży /kształcących w zawodach/
województwa mazowieckiego
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2010 r., uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów, że od września do grudnia 2010 r. prowadzone będzie kompleksowe badanie stanu szkolnictwa zawodowego.
 
Celem badania, które ma być zrealizowane we wszystkich publicznych szkołach dla młodzieży kształcących w zawodach, jest uzyskanie pełnego obrazu aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego. Badanie, realizowane w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, będzie prowadzone przez firmę GFK Polonia Sp. z o. o.
 
Mając na uwadze dążenie nas wszystkich do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz doceniając ważność badania, które posłuży do uzyskania pełnej informacji o stanie obecnego kształcenia w tym zakresie, zachęcam wszystkich Państwa Dyrektorów do aktywnego uczestnictwa w badaniu.
 
 
 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/ - /
Katarzyna Góralska

Metryczka

23.08.2010
Data publikacji 23.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Helena Chełstowska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry