Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Drodzy Państwo, rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wraz z nim podejmujemy nowe wyzwania, planujemy pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wierzę, że wzorem lat ubiegłych Państwa energia i zaangażowanie pozwoli urzeczywistnić kolejne ambitne zamierzenia i zrealizować często niełatwe przedsięwzięcia...

Warszawa, 19  sierpnia 2010 r.

KO.WKS.KA.075-21/10Szanowni

Uczniowie i Rodzice;
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Pracownicy Oświaty;

Przedstawiciele Organów Prowadzących

 
 

Drodzy Państwo,

rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wraz z nim podejmujemy nowe wyzwania, planujemy pracę dydaktyczną i wychowawczą. Wierzę, że wzorem lat ubiegłych Państwa energia i zaangażowanie pozwoli urzeczywistnić kolejne ambitne zamierzenia i zrealizować często niełatwe przedsięwzięcia.
 

Nowy rok szkolny to także nowe wyzwania dla uczniów, których zachęcam do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez szkoły i placówki oświatowe,  poszerzanie swojej wiedzy, pozyskiwanie kolejnych umiejętności i wszechstronny rozwój.
 

Osiąganie zakładanych efektów, satysfakcjonujących wszystkich uczestników życia szkolnego, jest możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy. Trudne dla wielu z nas zdarzenia losowe ostatnich miesięcy uświadomiły jeszcze dobitniej, jak wielką rolę odgrywa życzliwość, otwarcie na drugiego człowieka, empatia, dobre relacje i niesiona pomoc. Życzę Państwu, aby praca przebiegała zawsze w stabilnej atmosferze, ułatwiającej realizację zadań edukacyjnych.
 

Pragnę także poinformować, że tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, która swoimi korzeniami sięga okresu międzywojennego. Szkoła jest obecnie nowoczesnym kompleksem, realizującym modelowe rozwiązania związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. W bieżącym roku szkolnym, obok oddziałów dla siedmiolatków, utworzone zostaną tu dwa oddziały klas pierwszych, do których będą uczęszczać wyłącznie sześciolatki. Dla najmłodszych przygotowano piękny plac rekreacyjny, zrealizowany w ramach projektu „Radosna szkoła”.
 

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzę udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów.

 

Z wyrazami szacunku


Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

mgr inż. Karol Semik

Metryczka

20.08.2010
Data publikacji 20.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry