Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne prawa młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do swobodnego i zgodnego z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami wyboru placówki oświatowej oraz organizacji edukacji w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Warszawa, 3 sierpnia 2010 r.

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
 
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r., uprzejmie informuję Państwa Dyrektorów, że  od 1 września 2010 r. będzie prowadzone monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych).
 
Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne prawa młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do swobodnego i zgodnego z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami wyboru placówki oświatowej oraz organizacji edukacji w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.
 
Do 15 września 2010 r. dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych  wypełnią ankiety w wersji elektronicznej dostępne pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/bazako/amrmn

W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach, dyrektor zespołu wypełnia arkusz monitorowania dla każdej ze szkół w zespole odrębnie.

Do 15 października 2010 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzą weryfikację ankiet (około 10% liczby dyrektorów samodzielnych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz około 10 % liczby dyrektorów zespołów szkół).
 
W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Zofią Rajską – Cuber – starszym wizytatorem Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel.22 551-24-24.

 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska

Metryczka

05.08.2010
Data publikacji 05.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry