Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Obchody 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący obchodów 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej

KO.ZSE.WG.079 -1/10

'Świadomość naszej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”
Jan Paweł
II


W tym roku mija 90 lat od Bitwy Warszawskiej. Nazywana jest osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata,
określiła na wiele lat bieg europejskich wydarzeń. Przesądziła o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie dopuściła
do rozprzestrzenienia się ideologii bolszewickiej na Europę Zachodnią.
Pamięć o „Cudzie nad Wisłą” i wdzięczność tym, którzy zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem, jest powinnością współczesnego pokolenia Polaków. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa oraz dzieci i młodzież do włączenia się w obchody tych wydarzeń. Będzie to wyraz naszego patriotyzmu, umiłowania wolności, symbolicznego przejmowania polskich tradycji niepodległościowych.
Szczególnie serdecznie zapraszam młodzież przebywającą w Warszawie do uczestnictwa w Apelu Pamięci połączonym
z zapaleniem zniczy na mogiłach żołnierzy. Uroczystości z udziałem przedstawicieli ważnych urzędów państwowych odbędą się 14 sierpnia 2010 r. o godz. 19.00 na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1919 – 1920 roku.

Metryczka

04.08.2010
Data publikacji 04.08.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry