Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący sprawowania nadzoru pedagogicznego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

KO.WKS.I.NA.440-182/10

W związku z licznymi sygnałami rodziców do Rzecznika Praw Dziecka, dotyczącymi przyjmowania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego dzieci z różnego rodzaju infekcjami, zwracam uwagę Państwa na konieczność monitorowania problemu.
Proszę zatem o zobowiązanie dyrektorów przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego do określenia
w statutach szczegółowych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci oraz opieki personelu w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka.
W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, proszę Państwa także o wnikliwą analizę statutów przedszkoli i szkół oraz organizacji innych form wychowania przedszkolnego pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Jednocześnie informuję, że pismo w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej kuratorium.

Metryczka

15.07.2010
Data publikacji 15.07.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry