Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

KOMUNIKAT DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK na temat badania euromigracji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOMUNIKAT DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK na temat badania euromigracji

W związku z ponowną prośbą Ministerstwa Edukacji Narodowej o wypełnienie ankiet na temat skali oraz problemów związanych z występowaniem ewentualnych negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców uczniów, przez szkoły, które do tej pory tego nie uczyniły, termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 czerwca 2010 r. Jest to ostateczny termin.

Warszawa, 22 czerwca 2010 r.
KO.SNP.I-GB.071-36/10


Szanowna Pani Dyrektor/
Szanowny Panie Dyrektorze,


uprzejmie informuję, iż w związku z ponowną prośbą Ministerstwa Edukacji Narodowej o wypełnienie ankiet na temat skali oraz problemów związanych z występowaniem ewentualnych negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców uczniów, przez szkoły, które do tej pory tego nie uczyniły, termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 czerwca 2010 r. Jest to ostateczny termin. Elektroniczna ankieta zamieszczona została pod adresem internetowym: www.men.gov.pl/migracja.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o zarejestrowanie się na wskazanej powyższej stronie internetowej i udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w aplikacji. Jednocześnie informuję, że „wyjście” z aplikacji bez jej zapisania, powoduje utratę wpisanych wcześniej danych. Z kolei w przypadku zapisania informacji, nie będzie możliwości ponownego jej edytowania. Proszę również o wpisywanie numeru REGON dokładnie w takiej formie w jakiej był on wpisywany przez szkoły do Systemu Informacji Oświatowej. W sprawach dotyczących pomocy technicznej można kontaktować się pod adresem:migracja@men.gov.pl.

O udzielenie odpowiedzi na pytania proszeni są dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych, ogólnodostępnych i specjalnych: placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół dla dorosłych.

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                           /-/
          Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

23.06.2010
Data publikacji 23.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Gronosz
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Urbańska
do góry