Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List intencyjny w sprawie partnerstwa dla transplantacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List intencyjny w sprawie partnerstwa dla transplantacji

Projekt 'Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim” realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego w kilku obszarach, w ramach których przewidziano, począwszy od roku szkolnego 2010/2011, także działania edukacyjne skierowane do nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

        Warszawa,  18 czerwca 2010 r.

KO.BPP.KA.0750-37/10

 

 

 

Dyrektorzy

szkół ponadgimnazjalnych

województwa mazowieckiego

 

            Szanowni Państwo,

 

16 czerwca 2010 r. Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele organów założycielskich mazowieckich szpitali,  środowiska medyczne i inni partnerzy społeczni podpisali list intencyjny w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”.

Program został zainicjowany w 2009 roku przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, jako odpowiedź na bardzo niską liczbę przeszczepianych narządów w Polsce. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów poprzez przekazanie fachowej wiedzy w tym zakresie.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego w kilku obszarach, w ramach których przewidziano, począwszy od roku szkolnego 2010/2011, także działania edukacyjne skierowane do nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad udziału zainteresowanych szkół i nauczycieli w szkoleniach zostaną przekazane za pośrednictwem strony Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zachęcam Państwa do rozważenia udziału w planowanym projekcie, który będzie służył edukacji oraz przełamywaniu barier i stereotypów na temat transplantacji, funkcjonujących w społeczeństwie. 


             
              Mazowiecki Kurator Oświaty

                        /-/

         mgr inż. Karol Semik

  

Więcej informacji na temat podpisanego listu i projektu na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 


Metryczka

21.06.2010
Data publikacji 21.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry