Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja na temat obowiązujących druków świadectw szkolnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja na temat obowiązujących druków świadectw szkolnych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych

 

Warszawa, 21 czerwca 2010 r.

 

KO.KPG.RZ.441-128/10

                                                                                              Państwo Dyrektorzy

                                                                                              Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

                                                                                 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominam, że obowiązuje  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. nr 97,  poz. 624)
. Pełny tekst rozporządzania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl .

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z postanowieniami rozporządzenia świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły (z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych dla uczniów klasy I gimnazjum) mogą być wydawane w bieżącym
i następnym roku szkolnym na drukach według dotychczasowych wzorów.

Ponadto informuję, że zgodnie z pismem Pani Krystyny Szumilas – Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej (znak: DKOW-WOK/GP-512-34/2010) dyrektorzy gimnazjów, którzy wydają świadectwa składające się z dwóch części (pierwsza część w języku polskim, druga część w języku mniejszości narodowej) w bieżącym roku szkolnym wydają uczniom
klas I gimnazjum świadectwa szkolne promocyjne na drukach według dotychczasowych wzorów, dostosowując nazwy zajęć edukacyjnych do nazw obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.

 

 

                                                                                              Z poważaniem

 

                                                                                              z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                      /-/

                                                                                                        Mariusz Dobijański

                                                                                              Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

21.06.2010
Data publikacji 21.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry