Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Czyste Lasy Mazowsza” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Czyste Lasy Mazowsza”

Informacja na temat programu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „Czyste Lasy Mazowsza”.

KO.WKS.I.MZ.0711-15/09

W roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyło w tworzeniu programu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „Czyste Lasy Mazowsza”.
Program zakłada m.in. edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie działań promujących poszanowanie lasów, oszczędzania wody, energii oraz segregacji śmieci.
W związku z powyższym nawiązano współpracę z przedszkolami i szkołami podstawowymi województwa mazowieckiego, które realizują w pracy z dziećmi i uczniami rozszerzone treści z zakresu edukacji ekologicznej. Do programu przystąpiło
14 przedszkoli i 12 szkół podstawowych, których zadaniem było wypracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i lekcji dla uczniów
w klasach I-III, poruszających wyżej wymienioną tematykę.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych we współpracy z kadrą pedagogiczną i doradcami metodycznymi,
do 31 marca 2010 r., opracowali i dokonali wyboru po 5 najciekawszych scenariuszy zajęć i lekcji, na podstawie których przeprowadzono pilotażowe zajęcia i lekcje.
Opracowane wyniki ewaluacji powyższych działań oraz scenariusze zajęć i lekcji dostępne będą do 1 września 2010 r.
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl, do wykorzystania w pracy z dziećmi
i uczniami przez przedszkola i szkoły podstawowe w województwie mazowieckim.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Marzenny Zaleskiej – st. wizytatora w Wydziale Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, nr tel. 621 67 04 wew. 107.

Metryczka

18.06.2010
Data publikacji 18.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry