Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podsumowanie konsultacji społecznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie konsultacji społecznych

Na konferencji (14 czerwca) organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowano konsultacje społeczne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas konferencji zorganizowanej 14 czerwca w Warszawie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowano prowadzone w całym kraju od kilku miesięcy konsultacje społeczne na temat zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Województwo mazowieckie reprezentowali na spotkaniu przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik oraz dyrektorzy 14 szkół i placówek prowadzących kształcenie specjalne i zawodowe. 

 

W ramach konsultacji przeprowadzono m.in. 16 konferencji regionalnych, w ostatniej - 26 kwietnia w Warszawie – wzięło udział ponad 700 osób (łącznie we wszystkich konferencjach prawie 7 tysięcy): pracowników szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia praktycznego, przedstawicieli pracodawców, samorządów powiatowych oraz organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji o konferencji podsumowującej konsultacje na stronie MEN.

Metryczka

14.06.2010
Data publikacji 14.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry