Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie z dyrektorami szkół dotkniętych powodzią - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z dyrektorami szkół dotkniętych powodzią

W sobotę (12 czerwca) w Gąbinie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Warszawie z dyrektorami szkół i władzami samorządowymi z dotkniętych powodzią gmin: Gąbin i Słubice.

W sobotę (12 czerwca) w Gąbinie odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół i władzami samorządowymi z dotkniętych powodzią gmin: Gąbin i Słubice (powiat płocki), z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  - Karola Semika, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty – Katarzyny Góralskiej i Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Andrzeja Rybus – Tołłoczko.

Przedstawiciele Kuratorium przekazali informacje na temat możliwych form pomocy organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, skierowanej do dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi, m.in. w zakresie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, wsparcia finansowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz możliwość sfinansowania z rezerwy 0,6 % subwencji oświatowej potrzeb związanych z koniecznością remontowania szkół zniszczonych przez powódź. Dzieci będą mogły też skorzystać z wypoczynku letniego organizowanego, m.in. przez organizacje pozarządowe.

Problemów nie będzie także z klasyfikacją uczniów, gdyż w żadnej placówce nie ucierpiała dokumentacja szkolna.

Najbardziej poszkodowana w wyniku powodzi Szkoła Podstawowa w Świniarach prawdopodobnie uzyska wsparcie  finansowe Fundacji ORLEN Dar Serca oraz otrzyma ufundowaną przez Microsoft pracownię internetową.

 

Na terenie obu gmin zajęcia do odwołania zawieszono łącznie w 7 szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie około 700 dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi uczestniczy w wyjazdach edukacyjnych.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc na rzecz powodzian z powiatu płockiego. Dzięki Państwa wsparciu (które wciąż trwa) wiele dzieci otrzymało niezbędną pomoc rzeczową i finansową.  

 

Metryczka

14.06.2010
Data publikacji 14.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry