Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Informacja o dopuszczeniu przez Mininstra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ogłoszone zostało 7 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 97, poz. 624 i wchodzi w życie 15 czerwca 2010 r

KO.WKS.I..BD.440-75/10

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych ogłoszone zostało 7 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 97, poz. 624 i wchodzi
w życie 15 czerwca 2010 r.
Zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 ww. rozporządzenia przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Zwracam uwagę na § 28 cytowanego rozporządzenia z którego wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 informację wydaje się rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010 r.
W związku z powyższym, proszę o zastosowanie się do wymagań wskazanego aktu prawnego, ze zwróceniem uwagi
na wzór druku nr 70 zamieszczonego w załączniku „Wzory świadectw nr 4”.

Metryczka

10.06.2010
Data publikacji 10.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry