Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź.

uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sfinansowania z rezerwy 0,6 % subwencji oświatowej potrzeb dotyczących dofinansowania likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły.


Prezydenci miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sfinansowania z rezerwy 0,6 % subwencji oświatowej potrzeb dotyczących dofinansowania likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły. Po przejściu fali powodziowej oraz oszacowaniu strat należy bezzwłocznie składać wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostce samorządu terytorialnego w przypadkach losowych. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu komisji powołanych przez wojewodę do oszacowania strat powstałych w wyniku powodzi lub innego żywiołu.

Więcej informacji oraz formularz wniosku znajdą Państwo na stronie MEN.

Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik


Metryczka

31.05.2010
Data publikacji 31.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry