Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pomoc dla dzieci z powiatu płockiego. Pomoc oferowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dla dzieci z powiatu płockiego. Pomoc oferowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

W związku z dramatyczną sytuacją w gminach Słubice i Gąbin (powiat płocki) zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie rzeczowe poszkodowanych dzieci, których rodziny w wyniku powodzi straciły cały dobytek. Informujemy także, że w pomoc dzieciom i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią oferuje także Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Warszawa,  27 maja 2010 r.

 

 

 

 

 

KO.BPP.KA.0750-33/10

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z dramatyczną sytuacją w gminach Słubice i Gąbin (powiat płocki) zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie rzeczowe poszkodowanych dzieci, których rodziny w wyniku powodzi straciły cały dobytek.

Fala powodziowa, która w niedzielę przerwała wały w Świniarach, zalała kilkanaście pobliskich miejscowości. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci, zostali ewakuowani przez służby ratunkowe w sytuacji niepozwalającej na zabranie ze sobą absolutnie niczego. Dzieci nie posiadają ubrań na zmianę oraz środków higieny osobistej. Tymczasowo przebywają w ośrodku ewakuacyjnym w szkole w Słubicach lub mieszkają u sąsiadów.

W tej chwili zdani są na pomoc i wsparcie ludzi dobrej woli. Mieszkańcy tych terenów oraz lokalne instytucje pomimo wielkiego zaangażowania bardzo potrzebują pomocy z zewnątrz.       

Obecnie najbardziej potrzebne są: ubrania i buty dla dzieci do 16 lat (w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjalnej), środki higieny osobistej (typu szczoteczki, pasty do zębów, mydło, szampon, itp.) oraz środki czystości. Według szacunków na dotkniętych powodzią terenach powiatu płockiego pomocy tego typu potrzebuje około 500 dzieci. Jeżeli dysponują Państwo taką możliwością będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc.

Instytucje i osoby prywatne zainteresowane pomocą proszę o bezpośredni kontakt  z pracownikiem Urzędu Gminy w Słubicach nr tel. 661 476 764 i pracownikiem Urzędu Gminy w Gąbinie nr tel. 663 093 100, którzy koordynują akcję pomocy na swoim terenie.

 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                             /-/

                  Katarzyna Góralska

        Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

________________________________________________________________________

 

Więcej informacji na temat zbiórki darów dla powodzian z powiatu płockiego znajduje się na stronie  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - pomoc dla dzieci poszkodowanych powodzią

 

W działania zapewnienia dzieciom i młodzieży pobytu z dala od dotkniętych powodzią terenów chce się włączyć Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Chce pośredniczyć między niemieckimi organizatorami pobytu, a polskimi grupami  z terenów zalanych, poszukującymi możliwości wyjazdu do Niemiec.

Wraz z informacją o grupie partnerskiej organizatorzy otrzymają od PNWM odpowiednio przygotowany wniosek, na którym wystarczy uzupełnić dane teleadresowe, dane dotyczące wielkości grupy oraz numer konta. Wniosek po podpisaniu należy przesłać pocztą na adres PNWM.

 

PNWM dofinansuje w wysokości 100% stawek zryczałtowanych wszystkie programy, które odbędą się do 31 sierpnia br. w Niemczech w ramach pomocy powodzianom - także wówczas gdy w programie nie weźmie udziału niemiecka grupa partnerska.

 

Konkretna pomoc

  • niemiecki organizator otrzyma 18 euro dotacji do kosztów programu przy zakwaterowaniu w schronisku lub 12 euro przy zakwaterowaniu u rodzin,
  • oraz 50 euro dotacji dziennie na pokrycie kosztów pośrednika językowego,
  • PNWM dofinansuje koszty podróży polskiej grupy,
  • PNWM wykupi ubezpieczenie zbiorowe (OC, KL i NNW) dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

Programy w Niemczech dla dzieci i młodzież z terenów zalanych powinny trwać przynajmniej pięć dni, aby czas podróży gości oraz wysiłki podjęte przez organizatorów, stały w odpowiedniej relacji do długości pobytu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem PNWM w Warszawie lub w Poczdamie.   Pytania mailowe prosimy kierować na adres powodz@pnwm.org lub hochwasser@dpjw.org.

Dodatkowe informacje na stronie: www.pnwm.org.

 

Dane adresowe

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Referat Wspierania Wymiany Szkolnej

Förderreferat Schüleraustausch


03-972 Warszawa, ul. Alzacka 18
tel.: + 48 22 / 518 89-38
faks: + 48 22 / 616 06 62 
www.pnwm.org
www.dpjw.org

 

 

Metryczka

27.05.2010
Data publikacji 27.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry