Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do przeprowadzenia monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych tj. w formach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2009r. Nr 136, poz. 1116).

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do przeprowadzenia monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych tj. w formach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2009r. Nr 136, poz. 1116).

Działanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z realizacją dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Monitorowanie dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzone będzie on-line.

Do 20 maja br. dyrektorzy 10% szkół wylosowanych do badania otrzymają e-mail z zaproszeniem do korzystania ze strony internetowej, przygotowanej do przeprowadzenia monitorowania www.monitorowanie.podstawaprogramowa.edu.pl oraz tymczasowym loginem i hasłem. Po zalogowaniu się na ww. stronę internetową, dyrektor wylosowanej szkoły wypełnia zamieszczony tam arkusz.

Monitorowanie przeprowadzane jest w terminach zamkniętych. Powtórne wypełnienie arkusza, po zapisaniu go w trybie on-line, nie jest możliwie. Należy, zatem pamiętać, o wypełnieniu arkusza bezpośrednio po otrzymaniu loginu i hasła.

W przypadku losowo wybranych szkół/placówek zostanie przeprowadzona weryfikacja ankiet.

Informacje dotyczące monitorowania i arkusz monitoringu w formie testowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

Informację opracował Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie

Metryczka

19.05.2010
Data publikacji 19.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Kowalczyk-Rumak
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Urbańska
do góry