Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zagrajmy o sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagrajmy o sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłasza nabór wniosków do projektu systemowego: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłasza nabór wniosków do projektu systemowego: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia i ich ochrona przed wypadnięciem z systemu oświaty poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.
W ramach projektu uczniowie gimnazjów zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Będą to zajęcia z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych, informatyczno – telekomunikacyjnych, przedsiębiorczości i języków obcych. Młodzież uzyska wsparcie pedagogiczno – psychologiczne i zostanie objęta doradztwem edukacyjno – zawodowym.
Uczniowie biorący udział w projekcie będą zobowiązani do uczestnictwa w 30 godzinnym bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował:
6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);
4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
6 godzin zajęć z języków obcych;
4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w przedstawionym projekcie.
Ww. organy czyli wnioskodawcy mogą zgłaszać do udziału w programie gimnazja publiczne i niepubliczne z zachowaniem zasady, że w jednym gimnazjum można utworzyć maksymalnie 2 grupy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i zasad aplikowania do niego są dostępne w Regulaminie naboru wniosków do projektu na stronie internetowej: www.zagrajmy.mazovia.pl

Metryczka

12.05.2010
Data publikacji 12.05.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry