Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

PAH zaprasza do składania wniosków o dożywianie w ramach programu Pajacyk - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

PAH zaprasza do składania wniosków o dożywianie w ramach programu Pajacyk

uprzejmie informujemy, iż do dnia 10 lipca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) można składać wnioski o dożywianie prowadzone w ciągu roku szkolnego 2010/2011.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż do dnia 10 lipca 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) można składać wnioski o dożywianie prowadzone w ciągu roku szkolnego 2010/2011. O dofinansowanie posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą ubiegania się przez placówkę o dofinansowanie z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, który można pobrać ze strony internetowej:
http://www.pajacyk.pl/uzyskac_pomoc.php


Uwaga! Przypominamy, że formularze wniosków uległy zmianie! Wnioski przysłane na starych formularzach zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dożywianiu prowadzonym w roku szkolnym 2009/2010;
 
w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci.

 
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikami Fundacji.
 
Wnioski należy przesyłać na adresy biur regionalnych Polskiej Akcji Humanitarnej:

Województwa 'północne'

(kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie):
 
Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu – koordynator – Magdalena Szymczak
adres: ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń
tel.: (056) 652 13 68, 652 13 69
Email:
magdalena.szymczak@pah.org.pl

Uwaga: Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się tylko z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu dożywiania w roku szkolnym 2010/2011.
 
Pełna lista placówek, którym przyznano środki na dożywianie, zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH w dniu 1 września 2010 roku.

Zapraszamy do składania wniosków!

Metryczka

30.04.2010
Data publikacji 30.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry