Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja Regionalna w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Regionalna w Warszawie

W dniu 26 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Regionalna Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. Zgromadziła ponad 730 uczestników z terenu Mazowsza.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyła się ostatnia z cyklu Konferencji Regionalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

Konferencje odbywały się w każdym z 16 województw. Konferencja w Warszawie zgromadziła ponad 730 uczestników z terenu Mazowsza wśród nich min.: dyrektorów szkół specjalnych i integracyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Uczestnicy mogli wybrać jedną z czterech grup panelowych, w których omawiano sprawy z zakresu: kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym, organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego, uczenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkoły przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz placówki doskonalenia.
Konferencję prowadzili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Ewa Konikowska –Kruk - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Emilia Wojdyła - Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych.

Materiały oraz dodatkowe informacje na temat konferencji regionalnych dostępne są na stronie MEN.

Metryczka

27.04.2010
Data publikacji 27.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry