Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły

Pod koniec maja 2010 r. odbędzie się III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2009/2010. Zjazd skierowany jest do dyrektorów, psychologów szkolnych, reprezentantów poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Pod koniec maja 2010 r. odbędzie się III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2009/2010. Ważnymi punktami spotkania będą procedury postępowania i praktyka przygotowania się do nadzoru zewnętrznego oraz organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w systemie oświaty. Będzie też okazja do omówienia doświadczeń i spostrzeżeń dyrektorów szkół i nauczycieli po pierwszym obowiązkowym egzaminie maturalnym z matematyki.

Ze względu na poruszaną tematykę III Zjazd Akademii Zarządzania skierowany jest do dyrektorów, psychologów szkolnych, reprezentantów poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratoriów. Zjazd odbywa się pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej. Przewidziane są sesje wspólne oraz praca w grupach dyrektorów, psychologów i pedagogów.

W ramach problematyki nadzoru poruszona zostanie tematyka nadzoru zewnętrznego w praktyce oraz Ewaluacyjnej Wartości Dodanej (EWD), czyli oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

W zakresie psychologicznego wsparcia przedstawione będą również zagadnienia dotyczące aspektów prawnych i projektów systemowego wsparcia szkoły oraz rola psychologa w szkole i jego współpraca z dyrektorem placówki oświatowej.

Szeroka tematyka i wiedza niezbędna każdej osobie zarządzającej placówką oświatową sprawia, że III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie będzie miało miejsce dn. 27 maja 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Bliższe informacje na stronach www.DyrektorSzkoly.pl oraz www.ABC.com.pl/oswiata.

Metryczka

22.04.2010
Data publikacji 22.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry