Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XV BEMOWSKIE FORUM OŚWIATOWE 'Kształcenie i wychowanie w nowoczesnej szkole' (9 kwietnia 2010r. godz. 13.00) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV BEMOWSKIE FORUM OŚWIATOWE 'Kształcenie i wychowanie w nowoczesnej szkole' (9 kwietnia 2010r. godz. 13.00)

Jak co roku, tym razem już po raz piętnasty, Dzielnica Bemowo zaprasza na konferencję oświatową organizowaną pod nazwą Bemowskie Forum Oświatowe, stanowiącą spotkanie osób pracujących na rzecz warszawskiej oświaty z wybranymi autorytetami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

Jak co roku, tym razem już po raz piętnasty, Dzielnica Bemowo zaprasza na konferencję oświatową organizowaną pod nazwą Bemowskie Forum Oświatowe, stanowiącą spotkanie osób pracujących na rzecz warszawskiej oświaty z wybranymi autorytetami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Spotkanie to jest okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz ujednolicenia jego interpretacji, a także do przybliżenia znowelizowanych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz do wymiany doświadczeń w obszarze formmetod pracy zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. Oferta programowa Bemowskiego Forum Oświatowego zawsze spotykała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, co świadczy o potrzebie kontynuowania tej formy doskonalenia. Bieżący rok - 2010, przynosi kolejne zmiany w organizacji pracy szkoły oraz realizacji jej zadań statutowych.

W szkole obowiązują nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego. Najważniejszą i najtrudniejszą do wprowadzenia zmianą wynikającą z przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jednocześnie wprowadza się nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, a także zmienione są ramowe plany nauczania. Skutkuje to potrzebą opracowania nowych programów nauczania dla konkretnych zajęć edukacyjnych i dobrania dostosowanych podręczników. Szczególne wyzwanie stoi przed nauczycielami klas pierwszych, zwłaszcza tych, do których uczęszczać będą dzieci sześcioletnie oraz przed nauczycielami realizującymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne z grupą pięciolatków. Niezwykle ważnym aspektem jest także rola szkoły w procesie wychowania uczniów. Warszawscy nauczyciele oczekują wsparcia ze strony autorytetów, liczą na podpowiedź najlepszych rozwiązań wypracowanych przez doświadczonych specjalistów.

Możliwość wzięcia udziału w proponowanych zajęciach XV Forum pozwoli wielu osobom spokojnie odnieść się do reformy oświaty, stanie się inspiracją dla własnych, autorskich pomysłów wdrażanych wraz z nową organizacją kształcenia i wychowania. Liczymy na Państwa aktywny udział w dyskusji.

Forum składa się z części wykładowej, wspólnej dla wszystkich uczestników, podczas której zostaną przedstawione istotne zagadnienia dotyczące istniejących problemów wychowawczych. W drugiej części Forum zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w jednym z proponowanych zajęć.

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2010r.  o godz. 13.00 w Gimnazjum Nr 81 im. Witolda Doroszewskiego, Warszawa, ul. Rozłogi 10.

Do pobrania Program konferencji i zajęcia do wyboru oraz formularz  zgłoszenia.

Prosimy o wybranie zajęć i przesłanie zgłoszeń do 6 kwietnia 2010 r.
  • faksem: 0 22 666 53 41,
  • telefonicznie: 0 22 666 53 46 lub
  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: szkola@gim1bem.waw.pl.
Liczba miejsc ograniczona

ZAPRASZAMY. UDZIAŁ W FORUM BEZPŁATNY 

 

Metryczka

29.03.2010
Data publikacji 29.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Urbańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Urbańska
do góry