Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki przyjęcia do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warunki przyjęcia do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Warunki przyjęcia do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

KO.WKS.I.KŻ.4790-14/10

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnianie brakujących, sprawozdań, które niezbędne będą do uzyskania w przyszłości Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Ponadto przypominam, aby szkoła mogła być wpisana do sieci musi spełnić następujące warunki:
• wskazać podtrzymanie przez 60% społeczności szkolnej gotowości wstąpienia do sieci oraz opisać stopień akceptacji środowiska dla idei Szkoły Promującej Zdrowie, w tym stopień świadomości i zaangażowania rady pedagogicznej,
• przedstawić raport zawierający wyniki diagnozy, opisać zadania priorytetowe, sprawozdanie z ich realizacji oraz ewaluację projektu,
• opracować i dołączyć do dokumentacji program edukacji zdrowotnej, informację o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań podejmowanych na rzecz tworzenia „Szkoły Promującej Zdrowie”, informację o tematyce szkoleń rady pedagogicznej, uczniów, rodziców i administracji,
• dokonać opisu pracy szkolnego koordynatora i zespołu wspierającego,
• przedstawić informację na temat wyników monitorowania klimatu szkoły,
• określić zakres i formę współpracy ze służbą zdrowia,
• załączyć dodatkową dokumentację potwierdzającą przebieg podejmowanych działań w ramach idei Szkoły Promującej Zdrowie (zdjęcia, kasety wideo, CD i inne).

Jednocześnie informuję, że szczegółowe materiały dotyczące wyżej wymienionych spraw zawarte są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl, w zakładce promocja zdrowia.Metryczka

11.03.2010
Data publikacji 11.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry