Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wojewódzka Konferencja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzka Konferencja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wojewódzka Konferencja organizowana w dniu 26 kwietnia 2010 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotycząca specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zmian w kształceniu zawodowym.

KO.WKS.II.MK.0710-29/10


Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
Nauczyciele i Specjaliścidotyczy: wojewódzkiej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

na stronie www.men.gov.pl znajduje się informacja o trwających od 18 stycznia do 30 kwietnia 2010 roku konsultacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz zmian w kształceniu zawodowym. Zapraszam do aktywnego w nich udziału. Zachęcam do omówienia ww. zagadnień na zebraniach rad pedagogicznych.

Ponadto informuję, że w dniu 26 kwietnia 2010 roku odbędzie się konferencja dotycząca projektowanych kierunków działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarach:
1. Kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym.
2. Organizacja i struktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
3. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
4. Wspieranie szkoły przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia.

Mam nadzieję na dobre przygotowanie Państwa do wzięcia udziału w dyskusji w grupach panelowych, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami konferencyjnymi.

Metryczka

26.02.2010
Data publikacji 26.02.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kasińska
do góry