Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach - Aktualności -

Nawigacja

Rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach

03.07.2024

26 czerwca 2024 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zmiany wejdą w życie 11 lipca br.Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach to pierwszy krok w kierunku polepszenia standardów higienicznych w szkołach. Dotychczasowy obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej nie precyzował, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej.

Do MEN i kuratoriów oświaty w całej Polsce wpływały od uczniów i rodziców liczne skargi na brak podstawowych środków higienicznych w wielu szkołach. Braki były wykazywane również podczas przeprowadzanych regularnych kontroli w szkołach i placówkach. W związku z tym, w rozporządzeniu postanowiono wskazać wprost w katalogu wymaganych środków higieny osobistej: mydło do rąk, papierowe ręczniki lub suszarki do rąk i papier toaletowy. Doprecyzowany obowiązek dla organów prowadzących wynikający z rozporządzenia wejdzie w życie 11 lipca br. Katalog pozostanie otwarty tj. nie zamknie możliwości zabezpieczania i finansowania przez organy prowadzące szkoły i placówki innych środków higieny osobistej.

Drugim krokiem zmian w zakresie higieny w szkole będzie ustanowienie w nowym roku szkolnym 2024/2025 programu Ministra Edukacji dotyczącego pilotażu wyposażenia szkół i placówek w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt. Program będzie wspierał działania samorządów i innych organów prowadzących szkoły i placówki. Analiza przedstawiona przez organizacje pozarządowe uzasadnia potrzebę zbadania sygnalizowanych potrzeb w obszarze tzw. wykluczenia menstruacyjnego. W ramach programu wybrana zostanie reprezentatywna grupa badawcza szkół, do której skierowany zostanie projekt w zakresie dostępności do środków higieny menstruacyjnej w szkołach. Podsumowanie programu wskaże rekomendacje do dalszych działań o charakterze systemowym. Działania MEN mają zachęcić organy prowadzące szkoły i placówki do systematycznego zapewniania uczennicom w swoich szkołach i placówkach dostępu do środków higieny menstruacyjnej.

MEN stoi na stanowisku, że rzetelna edukacja dotycząca cyklu menstruacyjnego i zabezpieczenie potrzeb z niej wynikających pozwoli niwelować stygmatyzację towarzyszące miesiączce. Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom czystość, co bezpośrednio wpływa na profilaktykę zdrowia, oraz poczucie komfortu psychicznego związanego z realizacją swoich podstawowych potrzeb.

 

Metryczka

Data publikacji 03.07.2024
Data modyfikacji 03.07.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry