Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025 - Aktualności -

Nawigacja

Konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025. Organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych są serdecznie zaproszone do udziału. Wnioski można składać do 31 lipca 2024 roku.

Zwracamy się z prośbą o promocje konkursu na waszych kanałach informacyjnych i w podmiotach, z którymi współpracujecie.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje oraz instytucje mające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2024 r.

Czym są Regionalne Punkty Informacyjne FRSE?

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych, szczególnie do mniejszych miejscowości. Chodzi o regiony, które do tej pory nie korzystały z możliwości, jakie dają takie programy, jak m.in.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, eTwinning oraz projekty FERS VET, FERS SE i FERS LLL.

Adresaci działań RPI

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych;
 • nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kadry placówek edukacyjnych;
 • przedstawicieli organów prowadzących;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych);
 • przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Zadania Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE

Do głównych zadań RPI należą:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programów;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku). Narodowa Agencja Programu Erasmus+ może wydelegować ekspertów na spotkanie informacyjne, jeśli zapewnione będzie uczestnictwo minimum stu osób z grup docelowych programów zarządzanych przez FRSE;
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • ewaluacja spotkań informacyjnych (ankiety);
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań. Przedstawiciele RPI mają nieprzekraczalny termin dwóch tygodni na odesłanie takich dokumentów, jak:
 • promocja wizerunku FRSE (minimum dziesięć zdjęć uwzględniających prelegentów i uczestników spotkań informacyjnych);
 • wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w danym województwie.

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami:

więcej: RPI - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

 • Grafika
  Grafika

Metryczka

Data publikacji 26.06.2024
Data modyfikacji 15.07.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
RPI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry