Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024” - Aktualności -

Nawigacja

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024.

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 26 lipca 2024 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Krzysztof Klefas: mail: Krzysztof.Klefas@men.gov.pl, tel. 22 34 74 199.

Obowiązujące terminy

  • 10.06.2024 – 26.07.2024 – czas trwania konkursu,
  • do 26 lipca – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
  • do 23 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 30 września – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
  • do 14 października - zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Zgłoszenia konkursowe prosimy przesyłać na adres e-mailowy: red@kuratorium.waw.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

Materiały

Regulamin konkursu „Kierunek Innowacja 2024”
Załącznik nr 1 - oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu
Załącznik nr 2 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 3 - dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata konkursu
Załącznik 3a – dane adresowe urzędu skarbowego
Jak przygotować materiał do konkursu?

Metryczka

Data publikacji 10.06.2024
Data modyfikacji 11.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry
>