Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sale edukacyjne przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. - Aktualności -

Nawigacja

Sale edukacyjne przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

                     

Warszawa,  05 czerwiec 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.52.2024.TK

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Pan Mariusz Feltynowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przypomina i przekazuje informację o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w ww. salach edukacyjnych przeznaczone są dla zorganizowanych grup wiekowych dzieci (w wieku 4-14 lat) i młodzieży (w wieku 15-18 lat).

Zagadnienia, jakie mogą być realizowane podczas zajęć w sali edukacyjnej dotyczą różnych obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem, w tym np. poniższych zagadnień:

  • „bezpieczna droga do szkoły”,
  • „bezpieczne ferie” / „bezpieczne wakacje”,
  • „bezpieczne żniwa”,
  • „bezpieczny dom”,
  • „bezpieczeństwo w lesie”,
  • „ewakuacja”,
  • „wzywanie służb ratunkowych – 112”,
  • „pierwsza pomoc”.

Propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną, która wpisuje się w treści nauczania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowane w szkole.

Zwracam ponadto uwagę, że ww. propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną również w kontekście zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r., poz. 781), dotyczących obowiązku realizacji na zajęciach z wychowawcą nauki udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje o ww. propozycji, w tym konspekty zajęć, materiały i filmy edukacyjne oraz wykaz 132 sal edukacyjnych znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-sal-edukacyjnych

Osobą wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego, bryg. Radosław Kozicki, tel. 517 735 533.

Z uwagi na szczególny aspekt przedstawionej propozycji wzbogacającej działalność placówek oświatowych w obszarze promowania wiedzy i bezpiecznych zachowań uczniów, serdecznie zachęcam do korzystania z przedstawionej oferty.

     Łączę wyrazy szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.06.2024
Data modyfikacji 10.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Renata Karwat
do góry
>