Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych - Aktualności -

Nawigacja

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków.

Nowe programy Ministra Edukacji dla szkół i przedszkoli

Wprowadzone programy umożliwią wspólne wyjazdy, integrację oraz poznawania piękna i bogactwa polskiej kultury i sztuki. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym na obie inicjatywy w sumie 70 mln zł.

 „PODRÓŻE Z KLASĄ”

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 procentach.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (w tzw. punktach edukacyjnych). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem udostępnionego formularza pod adresem: https://ksdo.gov.pl/. O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.

 

Jakie wycieczki krajowe będą finansowane?

Finansowane będą wyjazdy organizowane przez szkołę w terminie od września do 15 grudnia 2024 r., których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – co najmniej czterech punktów edukacyjnych,
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej – co najmniej pięciu punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki należy zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia.

 

Obowiązkowe punkty edukacyjne w trakcie wycieczki szkolnej

Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie: muzeum, galerii sztuki, teatru, opery, filharmonii, centrum nauki, skansenu czy innej instytucji kultury.

UWAGA! W przedsięwzięciu nie ma listy punktów edukacyjnych. Konkretne miejsce wybiera organizator wycieczki.

 

Kto może ubiegać się o dotację na zorganizowanie wycieczki szkolnej?

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa – klasy VI-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Co można sfinansować z dotacji?

Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane TYLKO koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

 

Kryteria dofinansowania wycieczki

Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości nawet do 100 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę dwudniową – do 20 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową – do 30 tys. zł,
 • wycieczkę czterodniową – do 40 tys. zł,
 • wycieczkę pięciodniową – do 50 tys. zł.

W przypadku pokrycia całkowitego kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

 

„KTO TY JESTEŚ – POLAK MAŁY”

 „Kto ty jesteś? - Polak mały”  to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Komunikat Ministra Edukacji u ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

 

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:

 1. Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”
 1. organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
 2. stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
 3.  tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
 4. organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
 1. Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
 1. organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
 2. organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
 3. współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
 1. Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:
 1. organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
 2. przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
 3. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
 1. Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:
 1. organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
 2. organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
 3. organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu:

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Kultura dla przedszkola” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Bezpieczne przedszkolaki” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Świat w przedszkolu” - od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw:  https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

Metryczka

Data publikacji 03.06.2024
Data modyfikacji 03.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry
>