Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat Rady Języka Polskiego - zmiany zasad pisowni i interpunkcji - Aktualności -

Nawigacja

Komunikat Rady Języka Polskiego - zmiany zasad pisowni i interpunkcji

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.

Do komunikatu zostały dołączone Zasady pisowni i interpunkcji polskiej, opracowane przez Radę Języka Polskiego po raz pierwszy.

Ze względu na wagę tego dokumentu, konieczność dbania o poprawną polszczyznę w mowie i piśmie, ochronę języka polskiego przez wszystkie organy i instytucje publiczne oraz obywateli, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Języka Polskiego przekazujemy Państwu komunikat w sprawie zmian wraz z załączonymi Zasadami pisowni i interpunkcji polskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry
>