Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

CyberWizards – InternationalCyber Camp. - Aktualności -

Nawigacja

CyberWizards – InternationalCyber Camp.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Krajowym Ośrodkiem Koordynacji w Estonii (NCC-EE) zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowym przedsięwzięciu dedykowanemu cyberbezpieczeństwu.

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje wysyłają swoje drużyny na obóz, który odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii.

Aby wziąć udział w CyberWizards, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp :

  • grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła - nauczyciel, rodzic, inny opiekun - mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).
  • obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,
  • organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów  i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do kuratoriów oświaty krótki, kilkuminutowy film (3-5 minut) w języku angielskim, na temat roli, jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne, czy w zakresie bezpieczeństwa). Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją), a także wizerunku na potrzeby organizacji  i udziału w CyberWizards – InternationalCyber Camp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, poszczególne kuratoria oświaty wybiorą po jednej drużynie z każdego województwa, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów:

  1. oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;
  2. pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;
  3. współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;
  4. sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.) - maks. 10 pkt.

Zgłoszenie szkół z województwa mazowieckiego należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@kuratorium.waw.pl do 14 czerwca br. W temacie maila prosimy wpisać CyberWizards 2024. W treści maila prosimy umieścić link do pliku z filmem umieszczonego w Internecie, tak by pracownik Kuratorium mógł go pobrać, a w załączeniu skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych i wizerunku.

Osobą do kontaktu jest Pani Dominika Piórczyńska starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel. 22 551-24-00 wew. 4104.

Po analizie przekazanych przez poszczególne kuratoria oświaty zgłoszeń, Ministerstwo Edukacji Narodowej wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii.

Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym – trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników MEN i jednego MC wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów.

Terminy

  • Kurator Oświaty wybiera jedną drużynę z województwa i w terminie do 19 czerwca br. przekazuje wybrane zgłoszenie  do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Do 21 czerwca br.  MEN wybierze zwycięską drużynę i przekaże informację o wyborze do kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Cyfryzacji.

W ramach nawiązanej współpracy, Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało sfinansowanie podróży do Estonii dla całej drużyny oraz dla opiekuna.

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej Państwowej Agencji Systemów Informatycznych (RIA) w Estonii.

 

Metryczka

Data publikacji 23.05.2024
Data modyfikacji 23.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry
>