Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pożar w szkole w Grodzisku Mazowieckim. Informacje o egzaminach - Aktualności -

Nawigacja

Pożar w szkole w Grodzisku Mazowieckim. Informacje o egzaminach

W związku z pożarem w szkole ponadpodstawowej w Grodzisku Mazowieckim, w której trwały egzaminy maturalne, niezwłoczne działania podjęły Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zdarzeniu Mazowiecka Kurator Oświaty wydelegowała wizytatorów na miejsce, tj. do szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Celem działań Kuratorium jest udzielenie wsparcia dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu oraz uczniom i nauczycielom. Mazowiecka Kurator Oświaty jest w stałym kontakcie z władzami powiatu, m.in. w zakresie jak najszybszego ustalenia sposobu kontynuacji nauki przez uczniów do zakończenia trwającego roku szkolnego.

Zdający, którzy musieli przerwać część ustną egzaminu maturalnego lub którzy dziś do niego już nie przystąpili, będą mogli przystąpić do niego jeszcze w maju. Od jutra (14.05) egzaminy pisemne oraz ustne będą przeprowadzane dla absolwentów tej szkoły w innej lokalizacji, wskazanej przez starostwo. Dyrekcja szkoły przekaże zdającym informacje o miejscu przeprowadzania egzaminu. Część pisemna egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zaplanowana na dziś została przeprowadzona w szkole jeszcze przed wybuchem pożaru. W pożarze budynku nikt nie ucierpiał.

Metryczka

Data publikacji 13.05.2024
Data modyfikacji 13.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry