Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół.

grafika: tekst Edukacja z wojskiem czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

List intencyjny w sprawie nowego programu podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka.

Szkolenia zgodnie z zapowiedzią rozpoczną się 6 maja a zakończą 20 czerwca. Zajęcia będą prowadzone w 3-godzinnych blokach i będą dostosowane do wieku młodzieży i potrzeb danego regionu.

Założenia programu

Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Wiedzę i umiejętności przekażą w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Minister Barbara Nowacka poinformowała, iż program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.

17 kwietnia ruszył ogólnopolski nabór do udziału w programie. Program jest realizowany w całej Polsce - każda gmina może zgłosić określoną liczbę szkół do udziału w przedsięwzięciu.

 

Metryczka

Data publikacji 18.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry