Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

3 kwietnia 2024 r. wideokonferencja - otwarty konkurs ofert wypoczynek letni - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3 kwietnia 2024 r. wideokonferencja - otwarty konkurs ofert wypoczynek letni

Zaproszenie do udziału w wideokonferencji.

Warszawa,  26 marca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.5550.5.2024.MA

Przedstawiciele
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2024 r. zapraszamy Państwa na wideokonferencję, która odbędzie się dnia 3 kwietnia br. o godz. 10.00.

Wideokonferencja będzie dostępna pod linkiem: http://kuratorium.waw.pl/wypoczynek-letni-2024

Tematyka spotkania:

  1.  Omówienie warunków otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2024 r.
  2.  Przypomnienie zasad rejestracji wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości, uniknąć błędów oraz usystematyzować posiadaną wiedzę.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2024
Data modyfikacji 04.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry